June 1, 2014

Plate ● Tanjur

White clay, engobe, glazed
Fired at 1000 °C
Bijela glina, engobe, djelomično glazirano
Paljeno na 1000 °C


Ceramic handmade plate