February 17, 2016

Galerija Putevi slika

Od danas možete naći moje radove 
u galeriji Putevi slika. 
Postava će se nadopunjavati svaki mjesec 
malim limitiranim serijama radova.

👀Postava će se nadopunjavati svaki mjesec malim limitiranim serijPutevi slika