May 15, 2014

Workshop in Botanical Garden Zagreb - Ceramic herbarium ● Radionica u Botaničkom vrtu, Zagreb - Keramički herbarij

This workshop was held in the exhibition pavilion of the Botanical Garden 
as a part of the 4th week of the Croatian botanical gardens and arboretums.
Workshop was held by Lidia Boševski.
   
Radionica je održana u izložbenom paviljonu Botaničkog vrta 
u sklopu 4. Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske.
Radionicu je održala Lidia Boševski.

Wood textures