July 5, 2014

Teracotta Association workshop - Texture database - Clay and stone


Report from  the second workshop which was held at Lidia Boševski ateliet Owl, December 2013.
With this 2nd workshop Lidia started her project under the working title
“Database of textures from the nature”.
Lidia’s idea of a database of textures developed over a period of ten years, through intense being in nature, collecting various materials (bark, branches, seeds, stones, leaves), photographing, using specific fragments as tools, and organizing the workshop “Ceramic herbarium” in the Botanical garden in Zagreb. 
In order to bring the collected material into a meaningful whole, Lidia has decided to create systematically, over a longer period and with the help of the Terracotta workshop participants, a database that would serve as a reminder, a creative connection with nature, as inspiration and a potential collection of working tools. 
The workshop opens the database with selected stones and their graphics and is organized in three phases; 
1. Creating abstract object form from clay, using a specific technique
2. Creating a print for the database and for ourselves, which can later be used as a tool/stamp
3. Object that is shaped earlier we decorate with graphics from the stone
Izvještaj sa druge javne radionice koja je održana u Atelieru Owl, 
Lidie Boševski u prosincu 2013. godine.
Ovom radionicom počinje realizacija projekta  pod radnim nazivom 
"Baza podataka tekstura iz prirode".
Ideja o bazi podataka tekstura razvijala se u razdoblju od desetak godina, intenzivnim bivanjem u prirodi, skupljanjem različitih materijala (kora, granja, sjemenki, kamenja, lišća), fotografiranjem, korištenjem pojedinih detalja kao alat, te kroz radionice „Keramički herbarij“ u Botaničkom vrtu. U želji da se skupljeni materijal pretvori u zaokruženu cjelinu, Lidia je odlučila pokrenuti akciju kroz koju bi se sustavno, kroz duži period, uz pomoć svih sudionika radionica Udruge Terakota stvarala baza podataka koja ima svrhu da služi kao podsjetnik, veza s prirodom u kreativnom smislu, inspiracija ili alat za rad. Kad se s vremenom skupi veća količina otisaka, bit će izloženi u nekom javnom prostoru uz navođenje svih koji su sudjelovali u realizaciji.
Radionica otvara bazu podataka izabranim kamenjem i njihovim grafikama te je organizirana u tri faze;
1. Oblikovanje objekta apstraktne forme, zadanom specifičnom tehnikom
2. Izrada pozitiva za bazu podataka i otisaka za sebe, koji poslije mogu poslužiti kao alat/pečat
3.Oblikovani objekt doraditi i kreirati uzorak grafikom kamena


                                                               Photo credit: Lidia Boševski