Wednesday, February 17, 2016

GALERIJA "Putevi slika" 🎨


Od danas možete naći moje radove 
u zagrebačkoj galeriji Putevi slika.
Postava će se nadopunjavati svaki mjesec 
malim limitiranim serijama radova.

PUTEVI SLIKA 

FACEBOOK

👀Postava će se nadopunjavati svaki mjesec malim limitiranim serijPutevi slika